28 серпня 2019

Фінансово-облікових дисциплін

Оцінка книги
(1 Оцінити)

 

Управління фінансовою стійкістю банків. Звєряков

Банківські операції. Кравченко

Інвестування. Погріщук

Банківські операції. Прасолова

Банківські операції. Рябініна

Банківський роздрібний бізнес. Сороківська

Банківська система. Холодна

Комп'ютерне діловодство для правоохоронців. Колісник, Сезонова

Економічна теорія (Політекономія). Сірко

Політична економія. Щетинін

Бухгалтерський облік (Навчальний посібник). Бруханський

Бухгалтерський облік (Підручник). Бруханський

Бухгалтерський облік і аудит (Термінологічний словник). Верига

Аудит. Виноградова

Бухгалтерський облік (Навчальний посібник). Гудзь

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Облік у галузях економіки (в схемах і таблицях). Задорожний

Облік у сферах послуг (в схемах і таблицях). Задорожний

Бухгалтерський облік. Занько

Облік, калькуляція і звітність. Карпенко

Облік міжнародних операцій. Крупка

Бухгалтерський облік у галузях економіки. Лень

Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті. Лучко

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Лучко

Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Малишкін

Бухгалтерський облік. Садовська

Платіжний оборот і грошовий обіг. Чайковський

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Шара

Адміністрування податків, зборів, платежів

Ангелова В.М. Податкова система

Ангелова Податкова система 2011

Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) 2012

Бечко П.К. Основи податкування

Біржовий ринок 2005

Бруханський Бухгалтерський облік 2014

Бруханський Бухгалтерський облік 2016

Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік 2014

Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік 2016

Бухгалтерский облік 2016

Бухгалтерский облік за видами діяльності 2015

Бухгалтерський облік Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 2013

Бюджетна система 2011

Бюджетна система 2012

Бюджетна система 2013

Бюджетна система 2014

Бюджетна система 2015

Бюджетна система України Тренінг-курс 2012

Бюджетна система_2012

Бюджетний облік Опорний конспект лекцій 2016

Ватуля І.Д. Облік у бюджетних установах 2009

Ватуля Облік у бюджетних установах 2009

Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит 2012

Виноградова Аудит 2014

Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті Конспект лекцій 2013

Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті Лабораторний практикум 2012

Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті Лабораторний практикум 2014

Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті Практикум 2013

Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті Практикум 2014

Волкова Бухгалтерський облік у банках 2011

Волкова І. А. Фінансовий облік – 2 2009

Гроші і кредит.Навчальний посібник.Круш

Гроші та кредит теорія і практика.Навчальний посібник.Коваленко

Гроші та кредит.Навчальний посібник.Левченко

Гроші та кредит

Гудзь Бухгалтерский облік 2016

Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза 2011

Дема Д.І. Бюджетна система 2014

Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами 2012

Жук Конспект лекцій Облікове забезпечення планування діяльності підприємства 2014

Задорожний З.В. Облік у галузях економіки (в схемах і таблицях) 2012

Задорожний З.В. Облік у у сфері послуг (у схемах і таблицях) 2015

Звєряков Управління фінансовою стійкістю банків 2014

Звітність підприємства Конспект лекцій 2016

Зянько Бухгалтерский облік 2013

Історія грошей та фінансів. 2 видання.Навчальний посібник.Колесников

Карпенко Р.В. Облік, калькуляція і звітність 2015

Коваленко Фінанси_гроші та кредит 2013

Коваленко_Гроші та кредит_теорія і практика 2011

Кравченко Банківські операції 2012

Крупка Облік міжнародних операцій 2016

Крупка Я.Д. Облік міжнародних операцій 2016

Лекции_Грошi_та_кредит

Лень Бухгалтерський облік у галузях економіки 2013

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік 2009

Лишиленко О.В. Теория бухгалтерского учета 2008

Лучко   Бухгалтерський  облік  в  зарубіжних  країнах 2016

Лучко Інформаційні системи і технології в обліку 2016

Лучко М. Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті 2016

Лучко М.Р. Бухгалтерський  облік  в  зарубіжних  країнах 2016

Лучко М.Р. Інформаційні системи і технології в обліку 2016

Лучко М.Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними 2016

Лучко Облік і фінансова звітність за міжнародними 2016

Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік 2012

Малишкін Облік і аудит податків в Україні 2013

Маркович Основи податкового регулювання підприємницької діяльності у запитаннях і відповідях 2015

Мещерякова Біржова справа_практикум 2012

Михайлов Бухгалтерський облік у бюджетних установах 2011

Немченко_Аудит 2012

Облік в галузях економіки

Облік і аудит податків в Україні. Малишкін О.І. Навч.-практичний посібник.2013

Облік у бюджетних установах

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ БД

Основи податкового регулювання

Павлюк В.В. Контроль і ревізія 2006

Панасюк В.М. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) 2015

платіжний оборот і грошовий обіг

Погріщук Інвестування 2014

Податкова система 1

Податкова система 2

Податкова система 2014

Податкова система

Правила біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 2016

Правила біржової торгівлі на Товарній біржі УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 2014

Прасолова Банківські операції 2013

Рябініна Банківські операції 2011

Садовська Бухгалтерський облік 2013

Сенченко В.Б. Податкова система

Сенченко Податкова система Практикум 2014

Сірко Економічна теорія_Політекономія 2014

Сокиринська Гроші та кредит 2013

Солодкий Біржовий ринок 2010

Сороківська Банківський роздрібний бізнес 2013

Сохацька Біржова справа 2008

Стасіневич Ціноутворення на біржовому ринку 2015

Ткаченко Н.М. Бухгалтерский фінансовий облік_оподаткування_звітність 2011

Управління податковим боргом

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті Комп’ютерний курс Частина 1 2013

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті Комп’ютерний курс Частина 2 2013

Фещенко Л.В. Бюджетна система України 2008

Холодна Банківська система 2013

Чайковський Я. І. Платіжний оборот і грошовий обіг 2012

Шара Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях 2011

Щетинін Політична економія 2011

Щетинін_Гроші_та_кредит 2010

Безугла_Страхування 2008

Бердар_Фінанси_підприємств 2010

Бойчик І.М. Економіка підприємства 2016

Верига_Бухгалтерський_облік_і_аудит 2012

Волкова_Облік_зовнішньоекономічної_діяльності 2011

Гетьман_Економіка_підприємства 2010

Гончаров_Тлумачний_словник_економіста 2009

Гринів_Економічний _аналіз 2011

Гронтковська_Макроекономіка 2010

Долгошея_Страхування_в_запитаннях_та_відповідях 2010

Дьячкова_Страхування 2008

Зовнішньо-економічна діяльність 2019

Іванілов_Економіка_підприємства 2009

Колесников_Ціноутворення 2007

Колесніков_Менеджерський_словник 2007

Лишиленко_Бухгалтерський_облік 2009

Лишиленко_Теория_бухгалтерского_учета 2008

Мармоза_Теорія_статистики 2013

Немченко_Аудит 2012

Непочатенко_Фінанси_підприємств 2013

Остапчук_Система_технологій 2007

Павлюк_Контроль_і_ревізія 2006

Податкова система 2019 

Л. М. Попова Попова_Казначейська_справа 2011

Романів Є.М. Контроль і ревізія 2016

Садовська_Бухгалтерский_облік 2013

Семененко_Економічна_теорія_Політекономія 2010

Сідун_Економіка_підприємства 2006

Судін_Економіка_підприємства 2006 (видання 2-ге, перероблене)

Федосов_Бюджетна_система 2012

Фисун_Страхування 2011

Фінансовий облік і звітність 2018

Шегда_Економіка_підприємства_збірник_тестів_і_задач 2010

Шкурупій_Зовнішньоекономічна_діяльність_підприємства 2012

Щетинін_Гроші_та_кредит. 2010

Прочитано 458 раз
Последнее изменение Середа, 17 травня 2023 11:26